Kunststofschade

Het vakkundig repareren van kleine tot middelgrote beschadigingen (niet groter dan 5cm) aan kunststof kozijnen. Dit kan voorkomen in een glad kunststof kozijn, in de massa gekleurd, of een kunststof kozijn met folie.

Voorbeelden beschadigingen kunststof kozijn:

- Een verkeerd geboord gat
- Stukje van de folie af op een hoek of kant
- Krasjes
- Deukjes
- Blaasvorming
- Inbraakschades
- Etc.

Mogelijke oorzaken ontstaan van schades:

- Fabricage
- het transport
- de montage
- het gebruik.

Een beschadiging is vrijwel onzichtbaar te repareren, beschadigingen van constructieve aard zoals scheuren in de lasnaad zijn met mijn reparatieproducten niet afdoende te repareren.